Na ruim twee jaar van corona en uitstellen, kon de jaarlijkse ledenvergadering van de Bargzangers uit lemele afgelopen woensdag eindelijk weer doorgaan. Gelukkig kon de agenda in een sneltreinvaart worden afgewerkt, over het algemeen is er grote tevredenheid over de gang van zaken bij de Bargzangers. Het ledenaantal is met 4 gedaald naar 47. Helaas heeft Johan Zwinselman zijn lidmaatschap moeten opzeggen om gezondheidsredenen. Als initiatiefnemer en medeoprichter van het koor, maar mag hij zich vanaf nu wel erelid noemen van de Bargzangers!

Nadat de agendapunten waren afgewerkt, was het tijd voor de maar liefst 12 jubilarissen, waaronder dirigente Mieke Bruins! Zij werden allemaal gehuldigd voor het 12,5 jarig lidmaatschap van de Bargzangers.

Na de huldiging was het tijd om na lange tijd weer eens even rustig met elkaar bij te praten. We hebben allemaal zin in de komende tijd waarop er hopelijk weer volop mag worden gezongen! Houd daarom onze agenda goed in de gaten.

Bekijk alle foto’s van de jubilarissen.