In verband met het 10-jarig bestaan van de Woon-Zorglocatie Brugstede te Lemelerveld in november 2021, boden de Bargzangers aan om te komen optreden. Dat aanbod werd graag aanvaard, maar vanwege de corona moest dit worden uitgesteld.

Maar vrijdag 16 september jl. was het zover dat we onze belofte konden nakomen en traden we op in het overvolle Grand Café.

We traden op in het volle grand café en lieten veel bekende liederen horen onder leiding van dirigent Mieke Bruins die deze keer ook als spreekstalmeester optrad. De mannen vrouwen van de Bargzangers zagen er weer goed uit in hun nieuwe tenue en ze zongen of het een lieve lust was. Er werd weer volop meegezongen en de polonaise gelopen wat het feest weer compleet maakte.

De bewoners, cliënten van de dagbesteding en wij ook, genoten volop en daar doen we het uiteindelijk voor.