Het was een warme middag op 25 oktober 2022, maar liefst 21 gr. C. !!

En daar stonden we dan in ons WINTERTENUE te zingen voor de bewoners van het Ommense Woon- en Zorgcentrum Oldenhaghen. Dat wintertenue dragen we nu eenmaal als de “R” in de maand is, weer of geen weer!

In ieder geval waren de weersomstandigheden prima om de bewoners van Oldenhaghen een plezierige middag te bezorgen.

Het publiek leek in eerste instantie wat moeilijk op gang te komen, maar na het inzetten van de  “Amsterdamse Medley” en het lopen van de daarbij behorende polonaise kwamen ze echt helemaal los en werd er enthousiast meegezongen. En dat ze enthousiast waren bleek wel tijdens het praatje van onze spreekstalmeester toen iemand uit de zaal riep:  “en nu weer zingen”. Blijkbaar duurde dit verbale intermezzo iets te lang.

Het was voor ons ook heel bijzonder dat onder het publiek ook Johan Zwinselman,  oud-voorzitter, medeoprichter en erelid van de Bargzangers, aanwezig was. Het deed hem en ons goed dat hij er was en dat de Bargzangers nog steeds bestaan. Volgend jaar zelfs al 20 jaar!!

Met de belofte dat we volgend jaar graag weer terugkomen, werd dit optreden besloten.