In de ledenvergadering van 12 april jl. werd het idee geopperd om op te treden voor onze accordeonist Piet van den Berg die vanwege zijn gezondheid al langere tijd geen deel meer kan uitmaken van onze muzikantengroep.

Dit idee werd door iedereen omarmd en op 19 mei was het zover en zochten we Piet en zijn medebewoners van de Hoge Eng in Nijverdal op.

Piet zat, gekleed in ons zomertenue, op de eerste rij en voordat er gezongen werd, was er volop gelegenheid om het te begroeten en nog een praatje te maken.

Aan Piet’s zijn muzikaliteit is gelukkig niets verloren gegaan, volop zong hij met ons mee.

In de pauze werden we door hem getrakteerd op koffie met gebak.

We zijn er al bijna aan gewend, maar ook dit optreden werd door Piet en alle aanwezigen weer met enthousiasme ontvangen. Maar voor ons was het bijzonder om op deze manier onze waardering voor Piet te tonen.

Met de belofte dat Piet ons een keer komt opzoeken bij Zaal Dijk, namen we afscheid.