Na 2 jaar uitstel vanwege, je weet wel, mocht het weer: onze traditionele nieuwjaarsreceptie bij Zaal Dijk.

Op 4 januari 2023 stroomde de grote zaal al ver voor de officiële aanvangstijd vol met Bargzangers en hun partners. Het was meteen al een drukte van belang met uitwisselen van goede wensen voor het nieuwe jaar.

In een gloedvol openingswoord van onze voorzitter besteedde hij bijzonder aandacht aan de aanwezigheid van ons erelid Johan Zwinselman, het gemis door het overlijden van twee van onze leden, maar ook dat we in 2021-2022 toch nog zes nieuwe leden en een nieuwe muzikant konden verwelkomen.

Marco memoreerde dat het jaar 2023 in het teken zal staan van ons 20-jarig jubileum waarvoor de feestcommissie al plannen aan het beramen is.

Daarna kon het buffet worden geopend door onze gastvrouw Roelie.

Alsof we dagen niet hadden gegeten stortten we ons op het overheerlijke buffet waarbij met name de malse biefstukken gretig aftrek vonden.

Nienke en Arjan Rensink hadden een echte pub quiz voor ons georganiseerd. De beantwoording van de vragen was aan menige tafel voer voor overleg, spieken, discussie, etc. Maar uiteindelijk leverde het wel een winnaar op, zelfs drie!  Want Jan Bloten, Jennie en Lammert Ten Brinke eindigden ex aequo op 1e plaats. Daar zit natuurlijk een hoofdprijs aan vast: “Het organiseren van een activiteit voor de nieuwjaarsreceptie van 2024”.

De avond vloog voorbij en omstreeks 22.00 uur na de afsluitende “koffie met” verlieten we wel voldaan Zaal Dijk met de afspraak dat we een week later weer terug zouden komen om weer als vanouds te gaan repeteren.